Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy Państwa, iż:

Zapewniamy Państwu nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Dostarczając Państwu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości zwrotu zużytego sprzętu, prosimy o wysłanie do nas wiadomości email na adres sklep@atat.pl niezwłocznie po złożeniu zamówienia dzięki temu będziemy mogli przygotować się na dodatkowy transport.

 

Informujemy ponadto, iż:

przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi;

zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami;

posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu;

na terenie gminy, w której położony jest ten punkt sprzedaży, powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dalszej pomocy w tym zakresie udzieli sprzedawca.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: Punkty zbierania elektrośmieci - ElektroEko